ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

So Real Workshop ครั้งที่ 5

7,513 ครั้ง
12 August 2020
College of Design
แชร์
25 November - 27 November 2020

So Real Workshop by College of Design ครั้งที่ 5

วันที่ 25 ถึง 27 พฤจิกายน 2563 เวลา 10:00 - 16:00 น. วิทยาลัยการออกแบบ ( อาคาร 8 ) มหาวิทยาลัยรังสิต

มาเรียนรู้และสนุกไป Workshop ให้เข้าถึงหัวใจของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ พิเศษ!!! สำหรับนักเรียนชั้นม.5 และ ม.6 หรือคนที่จบม.6 เด็กปวช. ปวส. มาลองเรียน มาลองรู้กับ กิจกรรม “So Real Workshop by college of design” ทดลองเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับ 5 สาขา วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่

*** เข้าร่วมครบทั้ง 3 วันของหลักสูตร ทางวิทยาลัยการออกแบบจะมอบประกาศนียบัตร สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ Portfolio ในการสมัครเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ ***

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line official : CollegeOfDedign.RSU
โทรสอบถามได้เลยที่เบอร์ 02-791-6000 ต่อ 3631, 3634
College of Design, RSU


 

 

เข้าอบรมครบ 3 วันได้สิทธิ์สัมภาษณ์ทุน 50% ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปีครึ่งกับ 5 สาขาของวิทยาลัยการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน So Real ปีการศึกษา 2564

• ผ่านการอบรมและได้รับมอบใบเกียรติบัตร So Real Workshop เตรียมใบเกียรติบัตรตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

• กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช.ชั้นปีที่ 3 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.

• ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้น ม.6 / ปวช. ได้ GPA 2.50 ขึ้นไป

• มี Portfolio เพื่อแนะนำตนเอง พร้อมภาพผลงานในสาขาวิชาที่สนใจจะศึกษาต่อ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน โดยนำมาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาในวันที่นัดหมาย• หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา หรือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนฯ จากทางโรงเรียนที่ศึกษาอยู่

แชร์
JOIN ACTIVITY

EMAIL collegeofdesign@rsu.ac.th

CONTACT NUMBER 02-791-6000-30 ext 3631