ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

3D Design Exhibition

7,436 ครั้ง
04 August 2020
Off-Campus
แชร์

นิทรรศการ Online ผลงานนักศึกษาวิชา 3Deminsion Design

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

www.mfa3dexhibition.com

3 Dimension Design เป็นกระบวนการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาผ่านการออกแบบสามมิติในโจทย์ Technique + Material โดยการวิเคราะห์ผ่านการรับรู้ของผู้ใช้และผู้บริโภค และอิทธิพลต่างๆออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และสิ่งของ

- Techniques + Social Distancing ที่จะเล่าเรื่องราวของอุปกรณ์ที่จะช่วยผ่อนคลายและแก้ปัญหาสำหรับช่วงนี้ที่ COVID-19 ระบาด และทุกคนต้อง work from home กันมากขึ้น

- Material + Structure ผ่านหัวข้อ Carry On ที่เป็นการนำวัสดุมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างผ่านกระบวนการต่างๆ จนเป็นสิ่งของที่ทุกคนสามารถ Carry On ไปกับมันได้


 

แชร์