ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

FASHION DESIGN

4950 ครั้ง
03 July 2022
แชร์
Student ID : 6100618
Haute Couture

The Royal Barge Procession

ชัชวาลย์ คุ้มภัย


โครงการศิลปนิพนธ์การออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก กาพย์เห่เรือ บทชมไม้

Contact
Porchatchawan.51@gmail.com

     เมื่อพูดถึงเรือพระราชพิธี คนส่วนใหญ่มักนึกถึงกับเรือชมกรุงเก่าวัน ในส่วนของกาบแฮ่เรือชมไม้ที่สะท้อนถึงประเพณีของคนไทยในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ “กลอนดอกไม้” ผู้หญิงจะเป็นแม่บ้านที่มีฝีมือในการประดิษฐ์งานดอกไม้เพื่อประดับหรือถวาย

แชร์

APPLICATION FORM