ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

FASHION DESIGN

8623 ครั้ง
03 July 2022
แชร์
Student ID : 5704684
Ready To Wear

Camouflage

อิษฎา สุวรรณจินดา


โครงการศิลปนิพนธ์การออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก การพลางตัวในหิมะ ของ white death

Contact
floyfloy.kiki55@gmail.com

ในสงครามท่ามกลางมือปืนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเย็นยะเยือกที่สังหารศัตรูกว่า 500 คน คุณต้องเรียนรู้วิธีพรางตัวในหิมะเพื่อเอาชีวิตรอดจากสงครามฤดูหนาว

แชร์

APPLICATION FORM