ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

FASHION DESIGN

6970 ครั้ง
04 July 2022
แชร์
Student ID : 6101844
Haute Couture

girl adventure in world war II

ธนาทิตย์ เทศประทีป


โครงการศิลปนิพนธ์การออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “คุณย่า”โดยมีที่มาจากการผจญภัยและผ่านเรื่องราวเหตุการณ์จากสงครามโลกครั้งที่ 2

Contact
thanatit21194@gmail.com

  ได้รับแรงบันดาลใจจาก“คุณย่า”เมื่ออายุเก้าขวบเธอต้องเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศและต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและความรุนแรงในสงครามโลกครั้งที่สองดังนั้นจึงเป็นเรื่องราวของการผจญภัยของเด็กหญิงในสงครามโลกครั้งที่สอง

แชร์

APPLICATION FORM