ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

FASHION DESIGN

5498 ครั้ง
04 July 2022
แชร์
Student ID : 6101543
Creative Wear

Basketry

ณัฐพงษ์ นามจันทร์


โครงการศิลปนิพนธ์การออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก เครื่องจักสาน

Contact
Nutthaphong.n61@rsu.ac.th

    แรงบันดาลใจมาจากภูมิปัญญาการจักสานของชาวภาคอีสาน หรือ วัสดุอุปกรณ์ ของใช้ และเครื่องใช้ที่อยู่รอบข้าง เช่น ตระกร้าข้าวกระติ๊บ เสื่อ ลวดลายต่างๆ วิธีการทอ กรรมวิธี นำมาพัฒนาการออกแบบสิ่งใหม่ๆ ออกมาให้ทันสมัยมากขึ้น

แชร์

APPLICATION FORM