ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

16093 ครั้ง
24 June 2022
แชร์
Student ID : 6104800
HOTELS RESORT + HOSPITALITIES

โครงการศึกษากลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงสู่การออกแบบภายในโรงแรม

คณัสนันช วงศ์แฉ่ง


ปัจจุบันสุนัขมีเพิ่มมากขึ้น จึงอยากสร้างพื้นที่เพื่อรองรับระหว่างคนและสุนัข เพื่อเป็นกระบอกเสียงและสามารถขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

Contact
Kanasanan.W61@rsu.ac.th

  

    CHEERFUL HOTEL เป็นโรงแรมที่ตอบสนองต่อคนยุคปัจจุบัน ที่เลี้ยงสุนัขแต่ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ๆ      เอื้ออำนวย และเป็นกระบอกเสียงในการขยายธุรกิจให้มากขึ้น  CHEERFUL HOTEL จึงเป็นที่ๆให้ความสุขได้ทั้งคนและสุนัขไปพร้อมๆกัน และยังสามารถฝึกการเข้าสังคมของสุนัข เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการก้าวร้าว ให้มีจิตใจสงบและมีสมาธิมากยิ่งขึ้น กิจกรรมภายในโรงแรมช่วยเติมเต็มระหว่างคนและสุนัข ให้มีความสุข ผ่อนคลายแต่ยังคงความเป็นส่วนตัว อีกทั้งได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่ไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถจับต้องได้

แชร์

APPLICATION FORM