ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

4964 ครั้ง
26 June 2022
แชร์
Student ID : 6100938
MUSEUM EDUCATION + CULTURAL CENTER

โครงการออกแบบปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี

วรวิทย์ เกียรติเชิดแสงสุข


บ้านควาย เป็นศูนย์อนุรักษ์ควายไทยที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้มาหาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของควายไทย วิถีชีวิตของชาวนาไทยในอดีตถึงปัจจุบัน

Worawit.Ka61@rsu.ac.th

    บ้านควาย เป็นศูนย์อนุรักษ์ควายไทยที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้มาหาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของควายไทย วิถีชีวิตของชาวนาไทยในอดีตถึงปัจจุบัน และ ยังให้ชาวนาในยุคปัจจุบันได้นำวิถีชีวิตในอดีตไปปรับใช้กับการทำนาในรูปแบบปัจจุบันอีกด้วย โดยศูนย์อนุรักษ์ควายไทยแห่งนี้ ยังเปิดให้เข้ามาพักบ้านแบบไทยๆ  ในรูปแบบต่างๆ ที่ได้ทำการปรับปรุงให้มีความเข้ากับคนรุ่นใหม่มากขึ้น ได้ทำกิจกรรมย้อนรอยของชาวนาในอดีตที่ได้ใช้สัตว์ ในการทำเกษตร เรียนรู้ภูมิปัญญา หรือแม้กระทั่งการแสดงของควายแสนรู้ ให้ผู้คนรู้จักควายไทยและวิถีชีวิตสมัยก่อนมากขึ้น เพราะปัจจุบันคุณค่าเหล่านี้แทบจะหาดูไม่ได้แล้วในปัจจุบัน

 

แชร์

APPLICATION FORM