ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

6596 ครั้ง
28 June 2022
แชร์
Student ID : 5903965
HEALTH + SPORT

โครงการออกแบบภายในศูนย์ดนตรีบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รัฐพงษ์ ทองศรี


MUSIC THERAPY เป็นดนตรีบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย ด้วยกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดและเสียงดนตรียังเป็นตัวช่วยที่ทำให้คนฟังรู้สึกผ่อนคลาย

Rattapong.t59@rsu.ac.th

 

    MUSIC THERAPY เป็นดนตรีบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย ด้วยกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดและเสียงดนตรียังเป็นตัวช่วยที่ทำให้คนฟังรู้สึกผ่อนคลาย โดยที่จะทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ในตัวโครงการศูนย์ดนตรีบำบัดนอกจากผู้ป่วยที่เข้ามารับการบำบัด บุคคลภายนอกที่ต้องการคลายเครียดด้วยดนตรีก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ โดยใช้ Concept “ADAGIETTO” ที่ได้แนวคิดมาจากการนำจุดเด่นของดนตรีบำบัดมาใช้ โดยนำเพลงจังหวะที่ 70-80 บีท หรือจังหวะการเต้นของหัวใจและเป็นจังหวะที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายนำมาแปลงออกเป็น Pattern ที่คล้ายๆกับคลื่นความถี่ของเสียงและนำมาใช้กับการออกแบบทุกส่วนในโครงการและทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากที่สุด

แชร์

APPLICATION FORM