ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

6677 ครั้ง
26 June 2022
แชร์
Student ID : 6103823
MUSEUM EDUCATION + CULTURAL CENTER

โครงการออกแบบค่ายการเรียนรู้เพื่อการศึกษานอกห้องเรียน

ธัญญลักษณ์ เกตุแก้ว


KHOK MOK เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้เด็กอายุ 6-12 ปี ได้มาทำกิจกรรมนอกห้องเรียน และใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ให้เด็กๆได้มีช่วงเวลาที่ดีนอกห้องเรียน

Thanyalak.K61@rsu.ac.th

    KHOK MOK เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้เด็กอายุ 6-12 ปี ได้มาทำกิจกรรมนอกห้องเรียน และใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ ให้เด็กๆได้มีช่วงเวลาที่ดีกับประสบการณ์นอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์และผลลัพธ์ที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย ค่ายการเรียนรู้เป็นโอกาสที่เด็กๆจะได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่มีสอนในหลักสูตรของโรงเรียนทั่วไป ทั้งการเล่นเกม การประดิษฐ์ การพบเพื่อนใหม่ การแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการใช้ชีวิตกับเพื่อนต่างวัย และด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาของพวกเขา ค่ายการเรียนรู้จึงเป็นสถานที่พิเศษอีกแห่งที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กๆ ทำให้พวกเขามีอิสระและมั่นใจในตัวเอง

แชร์

APPLICATION FORM