ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

12403 ครั้ง
26 June 2022
แชร์
Student ID : 6105125
MUSEUM EDUCATION + CULTURAL CENTER

โครงการออกแบบศูนย์ส่งเสริมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมภาคอีสาน(หมอลำ)

ธนากรณ์ รูปเหมาะ


หมอลำเป็นวัฒนธรรมการแสดงทางภาคอีสานที่ได้รับความนิยมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์จึงทำให้หมอลำมีเสน่ห์ไม่เคยเลือนหาย

Contact
thanakon1531@gmail.com

    “ตุ้มโฮม” ความหมายทางภาคอีสาน แปลว่า “มารวมกัน” จึงเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่โครงการให้คนไกลบ้านได้มารวมตัวกันฟังหมอลำ ชมการแสดงและทำกิจกรรมในบรรยากาศที่คุ้นเคยเพื่อเพิ่มกำลังใจให้กลับไปทำหน้าที่ตัวเองต่อ  ดังนั้น “ตุ้มโฮม” จึงเป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมด้านศิลปะและการแสดงทางภาคอีสานให้คงอยู่ เพื่อให้คนที่ชื่นชอบ รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่เข้าร่วมและศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมศิลปะและการแสดงทางภาคอีสาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพื้นที่จัดแสดงของวงหมอลำ รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายตามงานวัดได้มีพื้นที่ทำกิน

แชร์

APPLICATION FORM