ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

3910 ครั้ง
26 June 2022
แชร์
Student ID : 6001841
MUSEUM EDUCATION + CULTURAL CENTER

โครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้จากขยะพลาสติก

สุรพล สงครามศรี


สิ่งรอบตัวนั้นกำลังเปลี่ยนไปท่ามกลางความเป็นอยู่ในปัจจุบันมักถูกมองข้าม ขยะนั้นไม่เพียงแต่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ดูแย่ลงเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งม

Suraphon.s60@rsu.ac.th

    โครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้จากขยะพลาสติก เป็นโครงการที่เปลี่ยนขยะพลาสติกชุมชนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและหาวิธีแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เต็มไปด้วยองค์ความรู้ด้าน การแสดงออกและสื่อความหมายให้ผู้ที่เข้ามายังศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติกทั้งทางบกและทางทะเล อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ จากขยะพลาสติก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและลดปัญหาขยะพลาสติก ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังเป็นจุดที่สามารถบริจาคขวดพลาสติกเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาล เพื่อนำไปทำเป็นชุด PPE  อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้กิจกรรม 

แชร์

APPLICATION FORM