ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

3815 ครั้ง
27 June 2022
แชร์
Student ID : 6102963
HOTELS RESORT + HOSPITALITIES

โครงการศึกษาศิลปะและสถาปัตยกรรมอิสลามสู่การออกแบบภายใน

นูรียา หมานนุ้ย


ศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆมักจะเข้ามามีบทบาทความสำคัญในสถาปัตยกรรม ซึ่งรวมไปถึงศิลปะอิสลาม เสน่ห์อันไร้ขอบเขต ทั้งในแง่ของลวดลายวิจิตรที่ต่อยอดได้ไม่รู้จบ

nooreeya.m61@rsu.ac.th

    ศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆมักจะเข้ามามีบทบาทความสำคัญในงานสถาปัตยกรรม ซึ่งรวมไปถึงศิลปะอิสลาม เสน่ห์อันไร้ขอบเขต ทั้งในแง่ของลวดลายวิจิตรที่ต่อยอดได้ไม่รู้จบ และความสวยงามที่อยู่เหนือกำแพงศาสนา เป็นรูปแบบของศิลปะที่หรูหราและซับซ้อน มักใช้ลวดลายดอกไม้และอักษรเป็นพื้นฐาน ซึ่งลวดลายเหล่านี้จะทำให้เกิด “รูปแบบที่ไม่สิ้นสุด” อิสลามมีการเติบโตของรูปแบบศิลปะที่แตกต่างจากศิลปะอื่นและได้รับการพัฒนาโดยอาศัยการประดิษฐ์ตัวอักษร นอกจากนี้ศิลปะอิสลามไม่ให้แสดงภาพสัตว์หรือคนด้วยเหตุผลทางศาสนา การประดิษฐ์ตัวอักษรจึงกลายเป็นวิธีการตกแต่งที่สำคัญและเป็นรูปแบบศิลปะที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง

แชร์

APPLICATION FORM