ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

6048 ครั้ง
27 June 2022
แชร์
Student ID : 6102264
HOTELS RESORT + HOSPITALITIES

โครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนในชนบทบ้านคลองเเดน ต.รามเเก้ว เพื่อการออกเเบบโฮมสเตย์

สุวนันท์ จริยาวดี


โครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนในชนบทบ้านคลองเเดน ต.รามเเก้ว เพื่อการออกเเบบโฮมสเตย์ อยากสร้างอาชีพเสริมเเละส่งเสริมให้ชุมชนคลองเเดนได้เป็นชุมชนโฮมสเตย์

Suwanan.j61@rsu.ac.th

    ชุมชนคลองเเดนเป็นชุมชนริมคลองในชนบทที่มีคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนาปลูกข้าวเป็นหลัก เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ทำนาปลูกข้าวใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชเเละผลิตข้าวได้มากที่สุดของภาคใต้ ซึ่งในปัจจุบันชุมชนคลองเเดนได้ประสบปัญหาทั้งเรื่องของการขยายถนนหลวง 408 ซึ่งส่งผลกระทบกับคลอง ทำคนในชุมชนใช้คลองกันน้อยลงเเละเรื่องของราคาข้าวที่ส่งผลกระทบกับรายได้ของคนชุมชน โครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนในชนบทบ้านคลองเเดน ต.รามเเก้ว เพื่อการออกเเบบโฮมสเตย์ จึงอยากสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนเเละส่งเสริมให้ชุมชนคลองเเดนได้เป็นชุมชนโฮมสเตย์ที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนเเละส่งเสริมให้คนในชุมชนรักษาคลองที่เป็นเส้นเเดนทางน้ำที่เก่าเเก่ของชุมชนไว้

แชร์

APPLICATION FORM