ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

4206 ครั้ง
27 June 2022
แชร์
Student ID : 6101255
HOTELS RESORT + HOSPITALITIES

โครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชาวเลเกาะลันตาสู่การออกเเบบรีสอร์ท

ขนิษฐา ศรีสวัสดิ์


นักท่องเที่ยวชาวยุโรปนิยมมาท่องเที่ยวและพักผ่อนยังเกาะลันตาใหญ่ ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะลันตาใหญ่ มีอัตราการเจริญเติบโตสูงอันดับต้นๆ

Khanittha.sr61@rsu.ac.th

    

    อำเภอเกาะลันตาเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ มีผู้คนอาศัยต่อเนื่องมายาวนานมากกว่าร้อยปี ประกอบไปด้วยเกาะลันตาใหญ่และเกาะลันตาน้อย สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเกาะลันตาใหญ่ ส่วนเกาะลันตาน้อยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอและแหล่งชุมชน เกาะลันตาจึงยังคงความสวยงามทั้งหาดทรายและน้ำทะเลที่ใสสะอาดไว้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีวิถีชีวิตของกลุ่มชาวเกาะโบราณ ที่เรียกกันว่าชาวอูรักลาโว้ย (ชาวเล) ในทุกๆปีนั้นการมาเยือนของนักท่องเที่ยวมักจะน้อยลงเนื่องจากไม่มีสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวได้มากพอ และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่แพร่ระบาดทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลงมากขึ้น จึงมีจุดประสงค์จัดพื้นที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงได้สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน

แชร์

APPLICATION FORM