ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

4618 ครั้ง
26 June 2022
แชร์
Student ID : 6101156
HOTELS RESORT + HOSPITALITIES

โครงการศึกษาลักษณะ การใช้ชีวิต และความสนใจของเพศทางเลือกที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบรีสอร์ท

พนิดา โอดรัมย์


อัตราการเจริญเติบโตที่มีมากขึ้นในอนาคตกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBTQ+เป็นนักท่องเที่ยวในตลาดเฉพาะกลุ่ม ลักษณะเด่นคือมีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอืน

phanida.ao61@rsu.ac.th

    ผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ คนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความสามารถเหมือนคนทั่วไปแต่ถูกเหยียด กีดกัน ทำให้รู้สึกไม่เท่าเทียมโดยเฉพาะการใช้พื้นที่สาธารณะ  พื้นที่เฉพาะ สำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายยังมีอยู่น้อย โดยอัตราการเจริญเติบโตที่มีมากขึ้นในอนาคตกลุ่มนักท่องเที่ยว LGBTQ+เป็นนักท่องเที่ยวในตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ลักษณะเด่นคือมีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น กลุ่มนักท่องเที่ยวยังมองว่าการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก จึงใช้คอนเซป Fiori d amore ความหมายคือผสมผสานความมีสีสัน และอารมณ์   ความโรแมนติก โทนสีที่ใช้เป็นหลักคือสีแดงทับทิมสัญลักษณ์ความคลาสสิคของความรักและชวนหลงไหล

แชร์

APPLICATION FORM