ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

INTERIOR DESIGN

5146 ครั้ง
27 June 2022
แชร์
Student ID : 6002402
HOTELS RESORT + HOSPITALITIES

โครงการศึกษาผ้าไหมสุรินทร์สู่การออกแบบโรงแรม

วรรณวรา มีนุชนารถ


ปัจจุบันคนสนใจผ้าไหมน้อยลงซึ่งผ้าไหมสุรินทร์เหมาะแก่การนำมาถ่ายทอดผ่านการออกแบบโดยแบ่งเป็น โซนมัดหมี่ เลี้ยงไหม ทอไหม ฯลฯ เพื่อให้คนสนใจผ้าไหมยิ่งขึ้น

Wanvara.m60@rsu.ac.th

    ปัจจุบันพบว่าผ้าไหมมีราคาที่แพงมากขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีผ้าชนิดอื่นที่สามารถนำมาใช้ทดแทนผ้าไหมได้ เหตุนั้นจึงทำให้คนในสมัยปัจจุบันมีการใช้และเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไหมน้อยลง ดังนั้น  “Surin Silk Process” จึงเป็นการถ่ายทอดกระบวนการในการผลิตผ้าไหมสุรินทร์ผ่านการออกแบบโรงแรม เพราะผ้าไหมสุรินทร์นั้นมีกลิ่นหอมจากเปลือกไม้และ มีสันสันที่ไม่ฉูดฉาด เหมาะสมแก่การนำมาทำโรงแรม โดยการออกแบบนั้นจะแบ่งแยกเป็นโซนต่างๆ อาทิ โซนทอผ้าไหม โซนโรงเลี้ยงไหม โซนมัดไหม เป็นต้น

แชร์

APPLICATION FORM