ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

DESIGN (English Program)

2670 ครั้ง
16 July 2022
แชร์
Student ID :
Lifestyle

กระเป๋าสัมภาระคุณแม่

อรวรรยา พาชนะ


การออกแบบกระเป๋าที่สามารถแก้ปัญหาแม่ลูกอ่อนได้มากที่สุดโดยการออกแบบให้มีช่องสำหรับใส่ของใช้ของเด็กอย่างเป็นสัดส่วน

yaonwan@gmail.com

สำหรับคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงแรกเกิดอยู่นั้น การที่จะต้องออกไปข้างนอกบ้านแต่ละครั้งจะต้องมีของไม่น้อยกว่า 10 อย่าง อาทิเช่น แพมเพิส 3-6แผ่น แผนรองเปลี่ยนแพมเพิส ทิชชู ทิชชูเปียก ขวดนม 2-4 ขวด น้ำต้มสุก เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน ผ้าพาดบ่า ผ้าห่ม และเช็คน้ำลาย โดยจะใช้กระเป๋าสำหรับใส่สัมภาระของลูกน้อยไม่ตำกว่า 2 ใบ ซึ่งจะทำให้เป็นอุปสรรคในการพกพา และทำให้อุ้มลูกน้อยได้ไม่สะดวก จึงมีการออกแบบให้กระเป๋ามีใบที่ใหญ่สามารถจุของได้หลายอย่าง มีการออกแบบช่องสำหรับใส่ของอย่างเป็นสัดส่วน และในส่วนของสายกระเป๋าก็มีการออกแบบมาให้ใช้งานได้หลายรูปแบบเผื่อให้สะดวกต่อการใช้งานอีกด้วย

แชร์

APPLICATION FORM