ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

DESIGN (English Program)

2520 ครั้ง
06 July 2022
แชร์
Student ID : 6005541
Technology

ออกแบบหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

พิทยุตม์ วงศาโรจน์


ออกแบบหน้ากากอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

dompithayut@gmail.com

จากสถานกากรณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปฏิเสธไม่ได้ว่าบุคลากรด่านหน้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จากการสังเกตพบว่าหน้ากากอนามัยในปัจจุบันยังไม่ตอบสนองกับพฤติกรรมของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยที่ซ้อนทับการหลายชั้น การใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลานาน หรืออายุการใช้งานที่มีระยะสั้นมากเกินไป จนทำให้ขยะเพิ่มมากขึ้น โครงการออกแบบหน้ากากอนามั้ยนี้จึงออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นและทำให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์มากยิ่งขี้นไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดที่สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังลดปัญหาขยะหน้ากากอนามัยหลังการใช้งานได้มากถึง 3-7 เท่า


แชร์

APPLICATION FORM