ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

4716 ครั้ง
28 June 2022
แชร์
Student ID : 6003194
Glass Printing

ชาวเทย

สมศักดิ์ ไชยคำนวน


ต้องการนำเสนอความเป็นตัวของตัวเองในพื้นที่บ้านเกิด

nontnont2542@gmail.com

 ศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ข้าพเจ้านำเสนอเป็นภาพนิ่งข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของคนหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มคนเพศที่สาม ข้าพเจ้าเลือกพื้นที่ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ โดยข้าพเจ้าต้องการนำเสนอตัวตนผ่านพื้นที่ บ้าน โรงเรียน สนามเด็กเล่น เพื่อบอกเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ นำเสนอความจริง ความอิสระจากขีดจำกัดในเรื่องเพศเพื่อสะท้อนคุณค่าความเป็นคนในทุกเพศสภาพการให้เกียรติและเคารพตัวตนในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง 


 

แชร์

APPLICATION FORM