ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

3250 ครั้ง
29 June 2022
แชร์
Student ID : 6100849
Silver print

There's no place like home

พุธิตา กรุณามิตร


บ้าน สถานที่ที่โอบล้อมไปด้วยความรัก ความอบอุ่น สถานที่ที่พิเศษของชีวิตหนึ่งชีวิตจะฝากไว้ การได้เกิด เติบโต

Contact
puttitakmt@gmail.com

   การเลี้ยงดูของครอบครัว ที่มักจะสอนให้เป็นคนเข้มแข็ง ให้มีการเรียนการงานที่ดี ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยไว มักจะบอกว่าสิ่งที่มอบให้คือความรักและความหวังดี แต่เราเองกลับรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นคือแรงกดดันที่เขาพยายามจะทำให้เราเดินอยู่ในทางที่เขาต้องการมากที่สุด ซึ่งการที่เขาให้เราได้ทุกอย่างที่ต้องการ แต่ละเลยความรู้สึกที่แท้จริงของเรา ไม่เคยรับฟังเราจริง ๆ มันกลับทำให้ตัวเรารู้สึกไม่ได้ยินดีกับการเกิดมาใช้ชีวิตและครอบครัวก็ไม่ได้ให้ความอบอุ่นหรือเป็นที่ที่ปลอดภัยของเราได้เลย


 

แชร์

APPLICATION FORM