ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

3551 ครั้ง
01 July 2022
แชร์
Student ID : 6000810
VDO

เสียงของฉันในโรงเรียน

อขิตพล เรไพจิตต์


เป็นการตั้งคำถามและให้คำตอบกับตัวเองว่าทำไมปัจจุบันเราถึงเป็นแบบนี้ แม้โรงเรียนจะเป็นส่วนเล็กๆในชีวิต แต่มันดันหล่อหลอมให้เราเป็นเราในปัจจุบัน

Contact
ootargu@gmail.com

งานศิลปะนิพนธ์ชุด School day นำเสนอเรื่องราวภายในโรงเรียน ความรู้สึก ความในใจที่ติดค้างที่ไม่เคยบอกกับครอบครัวผ่านเวทีในโรงเรียน โดยผ่านการเล่าเรื่องผ่านภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เสียงบรรยากาศ และข้อความ ประกอบขึ้นเป็นวิดีโอเชิงศิลปะเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไป ในพื้นที่แห่งความทรงจำในอดีต 
 


 

แชร์

APPLICATION FORM