ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

PHOTOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

3920 ครั้ง
02 July 2022
แชร์
Student ID : 6104716
Glass Printing

ความเหลื่อมล้ำของตัวเมือง

กานต์ พันธุ์ฤทธิ์


การตั้งคำถามเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำของตัวเมือง

Contact
bigbossact@hotmail.com

 เกิดจากการที่ผมได้สังเกตเห็นถึงปัญหาในตัวเมืองหลวงหรือกรุงเทพได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าการพัฒนานั้นเกิดขึ้นเฉพาะจุดและไม่ครอบคลุมกับพื้นที่ และพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พัฒนามักจะเกิดจากกลุ่มนายทุนใหญ่ๆที่สามารถต่อเดิมหรือพัฒนาได้ ทั้งที่สองพื้นที่คือพื้นที่เดียวกัน เช่น การไปถ่ายภาพบนตึกสูงและไปเห็นถึงพื้นที่อาคารเก่า หรือพื้นที่สีเขียว อาคารริมแม่น้ำ งานชุดนี้เป็นการถ่ายเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำของชนชั้น ระดับของสังคมผ่านภาพถ่าย


 

แชร์

APPLICATION FORM