ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

14402 ครั้ง
26 June 2022
แชร์
Student ID : 6102302
Interactive Multimedia

โครงการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับประถมวัย

จุฑาภรณ์ ศศิสนธิ์


โครงการนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับเด็กประถมวัยให้เข้าใจในพื้นฐานภาษาจีนมากขึ้น

Contact
meenoi.pabo61@gmail.com

ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันจนทำให้ผู้เรียนภาษาจีนนับวันยิงเพิมมากขึ้น ภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีที่จะชวยให้เด็กได้รับประโยชน์ด้านความรู้ และความเข้าใจ ปัญหาที่พบมากที่สุดในการเรียนคือมุ่งเน้นให้เด็กจดจำเนื้อหา จดจำเสียงแต่ขาดเทคนิควิธีสอนที่น่าสนใจขาดกิจกรรมให้เด็กได้นำภาษาไปใชอย่างมีความหมายทำให้เด็กเบื่อหน่าย และท้อแท้เราได้พัฒนาจนกลายมาเป็น แอปพลิเคชน BǎoBao เป็นแอปพลิเคชนสอนภาษาจีนสำหรับเด็กโดยจะเน้นภาพประกอบ และสี อีกทังคำศัพท์กับแบบฝึกหัดในแต่ละเลเวลที่หลากหลายให้เด็กได้เรียน โดยจะมีฟีเจอร์ที่เด็กสามารถร่วมเล่นเกมกับเพื่อนได้ในแบบฝึกหัดเพื่อให้เด็กๆเกิดความน่าสนใจในการเรียนมากขึ้น

 

รับชม > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM