ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

11221 ครั้ง
30 June 2022
แชร์
Student ID : 6102703
Advertising Campaign

โครงการออกแบบสื่อรณรงค์ เรื่องแบกความหวัง

ณัฐพล วัฒนศิริ


โครงการออกแบบสื่อรณรงค์ เรื่องแบกความหวัง

Contact
nattapon.w61@rsu.ac.th

เนื่องจากปัญหาของความกดดันที่ต้องแบกรับความหวังจากผู้อื่น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนทุกช่วงวัย จากการค้นหา และศึกษาข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ จุดเริ่มต้นของปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นจากครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ เช่น การแสดงความเป็นห่วง หรือ การใช้คำพูดที่ผิดวิธี จึงส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจ ความเครียด และโรคทางสุขภาพจิตอื่นๆ เพราะปัญหาเหล่านี้ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน และในบางครั้งทำให้กลุ่มคนที่พบเจอกับปัญหาประเภทนี้มักคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นทางออกที่ดีที่สุด

โครงการนี้จึงจัดทำขึ้นมาเพื่อแนะแนวทางการแก้ปัญหา และสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากครอบครัวที่ใช้คำพูดหรือการแสดงความเป็นห่วงที่ผิดวิธีจนทำให้ใครคนใดคนนึงรู้สึกกำลังแบกรับความหวังอยู่เพียงเพราะความไม่เข้าใจ

 

รับชม  > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM