ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

20110 ครั้ง
28 June 2022
แชร์
Student ID : 612393
Advertising Campaign

โครงการออกแบบสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัยในครอบครัว

ณัฐนนท์ ไกรลพ


โครงการออกแบบสื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัยในครอบครัว

Contact
pertmini@hotmail.com

ปัจจุบันช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ของคนในครอบครัว ในทุกๆเช้ามักเต็มไปด้วย ข้อความ และรูป “สวัสดีตอนเช้า” แต่มักจะไร้การตอบกลับเสมอแต่ในภาพ และข้อความเหล่านั้นมีความหมายอยู่หลายอย่างที่ซ่อนอยู่ Famstick จึงจะเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัยในครอบครัว เพื่อจะให้คนแต่ละยุคนั้น สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ โดยที่ไม่มีคำว่าขอบเขตของ Generation

 

รับชม > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM