ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

13634 ครั้ง
30 June 2022
แชร์
Student ID : 6002115
Book Design

โครงการออกแบบหนังสือ ชุดการตรวจคัดกรองสุขภาพดวงตาในเด็กอายุ 0-5 ขึ้นไป

ชาลีรัตน์ วันวอน


โครงการออกแบบหนังสือ ชุดการตรวจคัดกรองสุขภาพดวงตาในเด็กอายุ 0-5 ขึ้นไป

Contact
chaleerat.w60@rsu.ac.th

การมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนรู้ของเด็ก การมองเห็นที่ผิดปกติจะส่งผลต่อพัฒนาการทั้งด้านการเรียนรู้บุคลิกภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีอาการทันทีแต่จะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งกว่าผู้ปกครองจะพาเด็กมาพบแพทย์ก็ต่อเมื่อเด็กมีอาการแล้ว ชุดการตรวจคัดกรองสุขภาพดวงตาในเด็กนี้เป็นชุดการตรวจเบื้องต้นที่มีความตั้งใจจะเป็นตัวช่วยให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ตรวจหาความผิดทางสายตาในเด็ก เพื่อทำการรักษาได้ทันเวลาตามขบวนการของจักษุแพทย์ต่อไป ชุดการตรวจคัดกรองดวงตาในเด็กนี้จะครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง อายุ 5 ปีขึ้นไป ตั้งแต่การดูแลการถนอมสายตา และการพัฒนาทางตา วิธีตรวจตาด้วยไฟฉายซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน และการวัดสายตาในเด็กที่อ่านหนังสือไม่ได้รวมทั้งยุทธวิธีให้ได้รับความร่วมมือจากเด็ก

 

รับชม  > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM