ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

5459 ครั้ง
30 June 2022
แชร์
Student ID : 6101910
Book Design

โครงการออกแบบสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสภาวะฮิคิโคโมริซินโดรม

ศินารมภ์ ธรฤทธิ์


โครงการออกแบบสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสภาวะฮิคิโคโมริซินโดรม

Contact
sinarom.t61@rsu.ac.th

โครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนออกแบบอีบุ๊ค หรือ หนังสือออนไลน์สำหรับให้ความรู้อาการฮิคิโคโมริ ซินโดรม ในรูปแบบหนังสืออีบุ๊คประเภทตัวการ์ตูน เรื่องราวของปั้นนักเรียนชั้นมธัยมต้นเผลอไปปลดผนึกแม่มดควีเนตต้าแม่มดแห่งฮิคิโคโมริซินโดรม ทำให้เธอต้องหาวิธีจับแม่มดควีเนตต้ากลับเข้าผนึกอีกครั้ง พร้อมความช่วยเหลือจากเหล่าเพื่อนในหนังสือ ( E - book ) จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการฮิคิโคโมริซินโดรมวิธีการสังเกตอาการ และวิธีป้องกันผ่านการ์ตูนในหนังสืออีบุ๊ค ส่วนบูธโรดโชว์ตามโรงเรียนจดับูธกิจกรรม และเกมสำหรับให้ความรู้เกี่ยวอาการฮิคิโคโมริซินโดรม

 

รับชม  > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM