ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

11264 ครั้ง
30 June 2022
แชร์
Student ID : 6106294
Book Design

โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบเรื่องชีวิตวันวาน

สิริกัญญา วอทอง


โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบเรื่องชีวิตวันวาน

Contact
sirikanya.v61@rsu.ac.th

การออกแบบประกอบหนังสือ เรื่อง “ ชีวิตวันวานของป๊อบปี้ ” เป็นการรวบรวมเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีความฝัน อยากเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเป็นเทคนิค Digital Painting โทนสี Comfortable เน้นการออกแบบเรียบง่าย เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกสบายตา มีชีวิตชีวาสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง และใช้ภาพอธิบายประกอบเรื่องได้

 

รับชม  > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM