ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

7675 ครั้ง
30 June 2022
แชร์
Student ID : 6100414
Brand Identity

โครงการออกแบบอัตลักษณ์ และระบบป้ายสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เกาะมุกด์ จ.ตรัง

ธมลวรรณ นวลพุฒ


โครงการออกแบบอัตลักษณ์ และระบบป้ายสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เกาะมุกด์ จ.ตรัง

Contact
Thamonwan.42@hotmail.com

 

เกาะมุกด์เป็นหนึ่งในเกาะของท้องทะเลตรังแบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำมรกตที่มีความ งดงามตระการตา และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งฝั่งนี้จะไม่มีชายหาด และที่พักใดๆ และอีกฝั่ง คือ เกาะมุกด์ฝั่งด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวมุสลิมที่ประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก มีชายหาดที่สวยงาม ชาวบ้านยังคงดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมควบคู่ไปกับการเปิดโฮมสเตย์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน

แต่เนื่องจากเกาะมุกด์อีกฝั่งยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงได้ทำโครงการ ออกแบบสื่อสารอัตลักษณ์เมืองและระบบป้ายสัญลักษณ์ให้กับเกาะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการเชื่อมโยงวิถี ชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวบ้านที่มีความเรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติที่น่าหลงใหล เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับ ชาวเมืองที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายแล้วมาสัมผัสกับธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติและสร้างรายได้ หมุนเวียนให้กับชุมชน

 

รับชม  > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM