ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

4024 ครั้ง
01 July 2022
แชร์
Student ID : 6102418
Exhibition / Pattern / Typo

โครงการออกแบบชุดตัวอักษรไทยประดิษฐ์จากวัฒนธรรม Lowrider

กุลณัษฐ์ สงวนมิตร


โครงการออกแบบชุดตัวอักษรไทยประดิษฐ์จากวัฒนธรรม Lowrider

Contact
kunlanut.sngm@gmail.com

เมื่อพูดถึง Lowrider สิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงก็คือ รถยนต์ หรือยานพาหนะต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์ และการตกแต่งที่ สวยงาม แปลกตาไม่เหมือนใคร รวมไปถึงวิถีชีวิตของ ผู้คนที่สามารถ แสดงความเป็นตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยวัฒนธรรมนี้มีความหลากหลายอยู่ในตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นความสวยงาม ความสนุกอยากแตกต่าง และไม่อยากเหมือนใครแต่ก็ยังมีความงาม และความภาคภูมิใจในตัวเองของพวกเขาอยู่ในนั้น โครงการนี้จึงนำเอาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้มาเป็นแกนหลักในการออกแบบชุดตัวอักษรไทยประดิษฐ์ชุดนี้ในปัจจุบันวัฒนธรรมนี้เริ่มมีให้เห็นในประเทศไทยบ้างแล้วเห็นได้จากการที่เริ่มมีการก่อตั้ง Community เพื่อทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆของวัฒนธรรมนี้ขึ้นจึงอยากให้ชุดตัวอักษรนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำเสนอ Lowrider ของไทยออกมาได้ จากการที่ได้เห็น หรือได้นำชุดตัวอักษรนี้ไปใช้ในรูปแบบงานต่างๆ ตามความเหมาะสม

 

รับชม > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM