ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

4102 ครั้ง
01 July 2022
แชร์
Student ID : 6101593
Interactive Multimedia

โครงการออกแบบแอปพลิเคชันสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องกราบไหว้ และบูชา

นริสรา ลครวงศ์


โครงการออกแบบแอปพลิเคชันสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องกราบไหว้ และบูชา

Contact
tannnarit.l@gmail.com

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มองว่าการไหว้บูชาเป็นเรื่อง ค่อนข้างยุ่งยากในการจับจ่ายซื้อของเนื่องจากในแต่ละเทศกาลหรือพิธีกรรมต่างๆ มีการไหว้บูชามีที่เหมือน กันและแตกต่างกันออกไปอาจจะทำให้เสียงเวลาในการจัดเตรียมของเพราะมีหลายขั้นตอนมีข้อต้องห้ามที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ ไม่ว่าจะทริคบทสวดต่างๆ หรือแม้ทั้งวัน และเวลาสำคัญคนที่มักจะหลงลืม จึงจัดทำแอปพลิเคชันที่รวบรวมเกี่ยวกับการไหว้บูชา และเครื่องบูชาตามเทศกาลต่างๆ ที่นิยมในไทยเพื่อสร้างความสะดวกสบายต่อชาวสายมูตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองกรุงมากยิ่งขึ้น

 

รับชม  > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM