ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

5386 ครั้ง
01 July 2022
แชร์
Student ID : 6102370
Interactive Multimedia

โครงการออกแบบสื่อเพื่อเสริมการเรียนรู้เรื่องพืชในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

อรไพรินทร์ กองสี


โครงการออกแบบสื่อเพื่อเสริมการเรียนรู้เรื่องพืชในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

Contact
theblue2000rin@gmail.com

เด็กหลายคนตั้งคำถาม และไม่เข้าใจถึงความสําคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชวิทยาศาสตร์หรือชีววิทยา เพราะคิดว่าน่าเบื่อไม่สนุกต้องอาศัยการท่องจำ จึงให้ความสําคัญแก่การเรียนเกี่ยวกับพืช หรือวิทยาศาสตร์น้อยมาก โครงการจึงจัดท่าสื่อเสริมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็กมีความรู้ และความเข้าใจใน เรื่องพืชผ่านระบบเกมต่อสู้ผจญภัยที่ผู้เล่นจะต้องเดินทางเพื่อสะสมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อน่าไปฟื้นฟูป่าระหว่างการเดินทางก็จะพบกับปริศนาที่สอดแทรกเนื้อหาบทเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องพืชเอาไว้ให้เด็กได้ ทั้งเรียนรู้ และสนุกโดยไม่ต้องท่องจำ

 

รับชม > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM