ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

4107 ครั้ง
06 July 2022
แชร์
Student ID : 6104697
Motion Graphic / Film

โครงการหนังสั้นสารคดีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเมืองมาบตาพุตเรื่อง Sweet Home Rayong

ลักขณาวดี รอดประทับ


โครงการหนังสั้นสารคดีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเมืองมาบตาพุตเรื่อง Sweet Home Rayong

Contact
lukanawadee.gus@gmail.com

ระยองถือเป็นจังหวัดที่มีค่า GDP สูงที่สุดในประเทศ หากพูดถึงจังหวัดระยองใครๆ ต่างก็นึกถึงทะเล อาหารทะเลสดใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะ สิ่งที่ทำให้จังหวัดระยองมีค่า GDP สูงที่สุดในประเทศ เป็นเพราะการมีนิคมอุตสาหกรรม แต่เดิมจังหวัดระยองเป็นเศรฐกิจแบบสามขาคือ ประมง ท่องเที่ยว เกษตร แต่เพราะเพราะความจำเป็นบางอย่างในอดีตทำให้พื้นที่มาบตาพุดนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การมีนิคมอุตสาหกรรมส่งผลอะไรต่อเราบ้าง ที่น้อยคนจะรู้จักถึงแม้จะเป็นแหล่งรายได้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศก็ พื้นที่นี้มีอะไรทำไมถึงสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศก็ตาม ทำไมเราต้องรู้จักมาบตาพุดด้วยนะ

 

รับชม  > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM