ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

6632 ครั้ง
06 July 2022
แชร์
Student ID : 6101869
Motion Graphic / Film

โครงการออกแบบภาพยนตร์สารคดี สะท้อนปัญหาการเกษตร เรื่อง “Uner the green”

ขวัญทอง วรีพุฒซ้อน


โครงการออกแบบภาพยนตร์สารคดี สะท้อนปัญหาการเกษตร เรื่อง “Uner the green”

Contact
kwanthong13@gmail.com

การตกค้างของสารพิษในผักตามท้องตลาดนั้นยังคงมีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดใกล้บ้าน หรือตาม ชีวิตประจําวันของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอยู่ภายในผักที่รูปลักษณ์ตรงกับค่านิยม การเลือกซื้อผัก ของคนหมู่มากตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน แต่ภายใต้ปัญหาสารพิษที่แก้ไม่ได้นั้นมันเป็น เพียงแค่ ปลายเหตุ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของปัญหา หรือเรียกได้ว่าเป็นความ จำเป็นที่บังคับให้ เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น ในตัวสารคดีจะพาไปตั้งคำถามถึงค่านิยมใน การเลือกซื้อผัก ที่นำไปถึง ปัญหาของสารพิษ หรือระบบการเกษตรที่ถูกกดดันที่ทำให้ ปัญหายังคงอยู่

 

รับชม > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM