ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

7218 ครั้ง
06 July 2022
แชร์
Student ID : 6003464
Motion Graphic / Film

โครงการออกแบบสื่อภาพยนตร์สารคดีเพื่อประชาสัมพันธ์ ( โฆษณา )ผักตบชวา บ้านดินสอ

ภัทราพร วิภาณุรัตน์


โครงการออกแบบสื่อภาพยนตร์สารคดีเพื่อประชาสัมพันธ์ ( โฆษณา )ผักตบชวา บ้านดินสอ

jajaa3698@gmail.com

สื่อประชาสัมพันธ์บ้านดินสอจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนและนำเสนอประโยชน์ของงานหัตถกรรมและเครื่องจักรสานจากผักตบชวาโดยชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเรามุ่งเน้นและต้องการนำเสนอประโยชน์จากการแปรรูปผักตบชวา และกระบวนการการผลิตเพื่อนำมาทำเครื่องจักรสาน และหัตถกรรมอื่นๆ และหวังว่าสื่อโฆษณะชิ้นนี้จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนคนทั่วไปเข้าถึงประโยชน์ของผักตบชวาได้มากยิ่งขึ้น

 

รับชม > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM