ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

10384 ครั้ง
15 July 2022
แชร์
Student ID : 5806393
Interactive Multimedia

โครงการออกแบบ user interface สำหรับแอพลิเคชั่นจับคู่คนกับแมว

ศิลป์ศุภา สิงห์เสนา


โครงการออกแบบ user interface สำหรับแอพลิเคชั่นจับคู่คนกับแมว

Contact
Sinsupas_music@hotmail.com

ปัจจุบันคนนิยมหันมาเลี้ยงแมวเยอะมากขึ้น ซึ่งสายพันธุ์แมวในประเทศไทยที่คน นิยมเลี้ยงมีประมาณ 10 สายพันธุ์ และแมวแต่ละสายพันธุ์มีรูปร่าง, พฤติกรรม ลักษณะนิสัย ที่แตกต่างกันไป จึงออกแบบแอพลิเคชัน เพื่อจับคู่คนที่ต้องการแมว ในลักษณะนิสัยที่ตนเองชอบ และเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงฟาร์มขายแมวมากขึ้น

 

รับชม > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM