ติดต่อเรา + 02-791-6000-30 ext 3631

VISUAL COMMUNICATION DESIGN

8035 ครั้ง
15 July 2022
แชร์
Student ID : 6103165
Illustration

โครงการแปลบทสวดงานศพออกมาในรูปแบบภาพประกอบ

นิชานันท์ แซ่โค้ว


โครงการแปลบทสวดงานศพออกมาในรูปแบบภาพประกอบ

Contact
flamenichanunseakow@gmail.com

พิธีสวดอภิธรรม เป็นพิธีที่สําคัญมากโดยจุดมุ่งหมายของพิธีคือการที่ทําให้เจ้าภาพครอบครัว เครือญาติ และแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านระลึก และเคารพ ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่เสียชีวิตถือเป็นการเคารพนับถือ การจากไปของผู้ล่วงลับ บทสวดแต่ละบทจะมีใครทีรู้ความหมายของมันจริงๆบ้าง บทสวดทุกคนเคยได้ยินตามงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานศพ งานบุญ งานมงคล ต่างๆ ทุกคนเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าบทสวดแต่ละบทมีความหมายว่าอะไร อยากทําให้คนได้ตระหนักถึงคําสอนของบทสวด และเข้าใจความหมายของบทสวด

 

รับชม > 360° VIRTUAL TOUR

https://outsetthesisvr360.online/VCD_OUTSET/

 

แชร์

APPLICATION FORM